Släcksystem för känsliga miljöer

Våra släcksystem är en naturlig del i din verksamhet

Batterisläcksystem

Ett säkert sätt förhindra, upptäcka och släcka bränder i batterilagersystem med li-ion batterier.

Gassläcksystem

Vissa miljöer som behöver brandskyddas är känsliga för eller kan inte släckas med vatten.

Detektering

En detektor varnar i ett tidigt skede för rök, värme eller eld och gör så att ett släcksystem aktiveras automatiskt.

Punktskydd

Skydda ett specifikt föremål utan att verksamheten påverkas, exempelvis i industrimiljöer.

AF-X Aerosolsystem

Kompakta och miljövänliga system som släcker branden på molekylnivå.

Kökssläcksystem

Vi hjälper dig att brandskydda ditt restaurangkök med ett anpassat släcksystem.

Service & underhåll

Vi hjälper dig med service och underhåll av ditt släcksystem genom regelbundna och schemalagda besök för att förebygga eventuella driftstörningar.

Framtidens automatiska släcksystem

Spela videoklipp

Din trygghet. Vårt ansvar.

Vi kan aldrig vara helt skyddade från fara, men med kunskap och erfarenhet gör vi allt vi kan för att förhindra att en brand uppstår. Och skulle olyckan vara framme, så gör vi allt för att släcka den.

Vissa miljöer är extra känsliga för brand. Genom att installera anpassade släcksystem kan vi skydda liv och egendom genom snabb och ren brandsläckning, i en miljö där driftstopp skulle ha stora konsekvenser för verksamheten.

Vi är så klart SBSC-certifierade för våra gassläcksystem.

Våra samarbetspartners:

Har du upptäckt ett fel i ditt släcksystem?

Kontakta:
service@bstab.com

08-500 052 23