Avancerade släcksystem på molekylnivå

Våra släcksystem är smarta, tekniskt avancerade och passar de mest känsliga miljöer där de blir en naturlig del i din verksamhet.

Behöver du hjälp av vår support? 

Låt vårt ansvar bli din trygghet

Vi bryr oss åt dig, så att du slipper. Som avtalskund ingår service, där vi besöker dig och säkerställer att släcksystemet fungerar som det ska.

Batterisläcksystem

Ett säkert sätt förhindra, upptäcka och släcka bränder i batterilagersystem med li-ion batterier.

Gassläcksystem

Vissa miljöer som behöver brandskyddas är känsliga för eller kan inte släckas med vatten.

Detektering

En detektor varnar i ett tidigt skede för rök, värme eller eld och gör så att ett släcksystem aktiveras automatiskt.

Punktskydd

Skydda ett specifikt föremål utan att verksamheten påverkas, exempelvis i industrimiljöer.

AF-X Aerosolsystem

Kompakta och miljövänliga system som släcker branden på molekylnivå.

Kökssläcksystem

Vi hjälper dig att brandskydda ditt restaurangkök med ett anpassat släcksystem.

Skumsläcksystem

Släck bränder i brandfarliga vätskor och material där vatten varken är lämpligt eller effektivt att använda.

Vattenkanoner

När det krävs mycket vatten på kort tid är det våra vattenkanoner som behövs.

(Mer info kommer inom kort)

Service & underhåll

Vi hjälper dig med service och underhåll av ditt släcksystem genom regelbundna och schemalagda besök för att förebygga eventuella driftstörningar.

Framtidens automatiska släcksystem

Spela videoklipp

Din trygghet. Vårt ansvar.

Vi kan aldrig vara helt skyddade från fara, men med kunskap och erfarenhet gör vi allt vi kan för att förhindra att en brand uppstår. Och skulle olyckan vara framme, så gör vi allt för att släcka den.

Vissa miljöer är extra känsliga för brand. Genom att installera anpassade släcksystem kan vi skydda liv och egendom genom snabb och ren brandsläckning, i en miljö där driftstopp skulle ha stora konsekvenser för verksamheten.

Vi är så klart SBSC-certifierade för våra gassläcksystem.

Våra samarbetspartners:

Har du upptäckt ett fel i ditt släcksystem?

Kontakta:
[email protected]

08-500 052 23