Batterisläcksystem

Förhindra, upptäck och släck bränder i batterilagersystem med li-ion batterier.

En komplett lösning som skyddar batterilagersystem.

Vår lösning är ett komplett system som i första led jobbar med detektering av gaserna som uppstår i samband med att de individuella li-ion cellerna överhettas.

Vid detektering sker en riktad och effektiv släckning för att minimera brandskador och samtidigt förhindra både återantändning och att värmebildning sprids.

Vi hjälper dig med

Design

Våra släcksystem är unikt framtagna och anpassade till kundens miljö och behov. Vi följer gällande regelverk och rekommendationer.

Projektering

Vi förbereder och planerar installation av släckssystemet efter tillverkarens anvisningar och kundens önskemål.

Installation

Våra certifierade installatörer utför kvalitetssäkrade installationer, som använder godkända material, för ett högkvalitativt resultat.

Ett integrerat system för ett smart brandskydd

Magin ligger i kombinationen av tidig och pålitlig detektering (Aspiring Smoke Detection, ASD) tillsammans med smarta larm (ASAtechnology) och därefter släckning med Sinorix-system.

Sinorix N2 använder kvävgas för effektiv släckning och skadar inte kringliggande utrustning.

Ladda ner produktblad

Service & underhåll

Vi hjälper dig med service och underhåll av ditt släcksystem genom regelbundna och schemalagda besök för att förebygga eventuella driftstörningar.

Roger Sjöborg

Försäljning, släcksystem

Tel: 0735-19 56 04
E-post: [email protected]

Släcksystem för alla miljöer och behov

Oavsett miljö har vi ett släcksystem som passar just dina behov. Läs mer om våra gassläcksystem, punktskyddsystem och detektorer.

Har du upptäckt ett fel i ditt släcksystem?

Kontakta:
[email protected]

08-500 052 23