Service & underhåll

Fortsatt ansvar för ditt släcksystem

Vårt ansvar att skydda våra kunder mot brand slutar inte efter att släcksystemet är på plats. Ett släcksystem behöver servas och underhållas med jämna mellanrum för att se till så att det fungerar som det ska och kan anpassas till nya förutsättningar.

Vi hjälper dig med

  • Integritetstester (täthetsprov) för att säkerställa att rummet är tillräckligt tätt för att luft inte kan komma in och släckgas inte kan läcka ut.
  • Tioårsrevisioner som genomförs på  de flesta förekommande fabrikaten på marknaden.
  • Omladdningar som görs ifall släckanläggningen har aktiverats.
  • Service och underhåll görs med jämna mellanrum för att hålla anläggningen uppdaterad och fungerande.
  • Vi utför avtalade servicebesök i enlighet med det SBF-regelverk som finns.  
Tommy Ramsby-BST

Tommy Ramsby

Ansvarig släcksystem eftermarknad

Tel: 0766-29 13 65
E-post: [email protected]

Har du upptäckt ett fel i ditt släcksystem?

Kontakta:
[email protected]

08-500 052 23