Våra tjänster inom sprinkler

Vi gör allt inom sprinkler och brandskyddssystem med marknadsledande kompetens

Aktivt och preventivt brandskydd

Vi har engagerad, kunnig och kompetent personal med specifika kvalifikationer inom sprinkler och brandskydd. Att underhålla och utföra service på sitt brandskyddssystem är avgörande för dess funktion samt ett krav från myndigheter och försäkringsbolag. Vi är marknadsledande inom detta område, är verksamma i hela Sverige och hjälper dig gärna med din anläggning.

Projektering

DOKUMENTATION, RITNINGAR OCH UTREDNINGAR

BST projekterar sprinkleranläggningar för både egna installationer och för kunder. För bästa resultat ska sprinklerprojektören vara med i ett så tidigt skede av projekterings­processen som möjligt. Detta för att påverkan på andra installationer ska minskas och för att optimera sprinklersystemet både gällande prestanda och kostnad.

projektering

Installation

DRIFTSÄTTNING OCH MONTERING

I installationsskedet är det viktigt att montagepersonal och projektledning är engagerade och jobbar med kundens kvalitet i fokus. Vi på BST lever upp till detta så att du som kund kan känna dig trygg i valet av oss som installatör.

Rådgivning

GÄLLANDE NYA ELLER BEFINTLIGA INSTALLATIONER

BST hjälper till i tidiga skeden med rådgivning inför en nyinstallation eller en ombyggnad av sprinklersystem. Det är av avgörande betydelse att involvera sprinklerkompetens tidigt, då det ger en kostnadseffektiv lösning av sprinklersystemets uppbyggnad.

Eftermarknad

NYA ELLER UPPDATERADE RELATIONS- ORIENTERINGSRITNINGAR

För att knyta ihop säcken efter utfört entreprenad eller för åtgärdande av besiktningsanmärkningar från gjort revisionsbesök erbjuder vi utförandet av all dokumentation som kan krävas av både myndighet såväl som försäkringsbolag.

  • Orientering- och serviceritningar
  • 25-årskontroller
  • Resultat från utfört Kapacitetsprov av vattenkällan
  • Ändringsrapporter vid kompletteringsärenden
  • Anläggarintyg
  • Drift- och skötselinstruktioner
  • Designskyltar

Service och Underhåll

PROVNINGAR, SERVICE OCH UPPGRADERING

Service och underhåll är helt avgörande för ett sprinklersystems funktion och är samtidigt ett krav från myndigheter och försäkringsbolag. Våra tekniker har lång erfarenhet av sprinklersystem och dess komponenter. Som ägare av ett sprinklersystem har du ansvar för att systemet underhålls på ett korrekt sätt och att systemet anpassas till nya förutsättningar. Detta kan exempelvis gälla vid  ombyggnad eller förändring i verksamheten. Kontakta gärna oss om du har ett sprinklersystem och är osäker på om det uppfyller de krav som finns.

service och underhåll

Utbildning

FÖR ANLÄGGNINGSSKÖTARE, MONTÖRER OCH KUNDER

Vi utbildar fastighetsskötare i sprinklerteknik med fokus på underhåll av sprinkleranläggningar. Vi skräddarsyr gärna utbildningar efter kunders behov.

Akut felavhjälpning

AKTIVERAD SPRINKLER, DRIFTSTOPP OCH LÄCKAGE

Våra mobila enheter finns utplacerade över stora delar av Sverige. Vi försöker alltid hjälpa kunder i behov av snabb respons. Besök kontaktsidan för att hitta till närmaste kontor.