Punktskydd

Släcksystemet som skyddar specifika föremål

När ett föremål behöver skyddas lite extra

Ett punktskydd installeras för att skydda ett specifikt föremål mot brand. Punktskydd kan utföras med vatten, skum eller gas beroende på vilken typ av objekt som ska skyddas.  

Det kan exempelvis handla om arbetsmaskiner, elskåp eller reservkraftsaggregat på sjukhus och flygplatser.

Vi hjälper dig med

Design

Våra släcksystem är unikt framtagna och anpassade till kundens miljö och behov. Vi följer gällande regelverk och rekommendationer.

Projektering

Vi förbereder och planerar installation av släckssystemet efter tillverkarens anvisningar och kundens önskemål.

Installation

Våra certifierade installatörer utför kvalitetssäkrade installationer, som använder godkända material, för ett högkvalitativt resultat.

Skräddarsytt efter dina förutsättningar

Punktskyddet fungerar som ett slags slutet, minisläcksystem som är riktat direkt mot det utsatta föremålet.

Vi hjälper dig med ett specialanpassat punktskydd för det föremål som du vill skydda och som kräver en effektiv brandsläckning. 

Vår personal har lång erfarenhet inom området och kan hjälpa till under hela processen.

Ladda ner produktblad

Service & underhåll

Vi hjälper dig med service och underhåll av ditt släcksystem genom regelbundna och schemalagda besök för att förebygga eventuella driftstörningar.

Vanliga frågor och svar om punktskydd

Installation av punktskydd görs i applikationer där gassläcksystem eller vattensprinkler skulle skada eller vara olämpligt för föremålet. Det kan exempelvis handla om ett elskåp, reservkraftsaggregat eller en bearbetningsmaskin.

Kontakta oss så kan vi presentera en lösning för dig.

Ja, vi kan hitta en lösning för reservkraftsaggregat som inte är inkapslade. Vi bygger då en ställning runt aggregatet och på denna ställning monteras rörsystem, dysor och detektering.

 

Ett punktskydd kan innehålla antingen gas, skum eller vatten. Punktskyddet fungerar som ett slags ”mini-system” som skyddar endast ett specifikt föremål.

Thomas Öberg

Avdelningschef/försäljning, släcksystem

Tel: 0760-02 43 04
E-post: [email protected]

Släcksystem för alla miljöer och behov

Oavsett miljö har vi ett släcksystem som passar just dina behov. Läs mer om våra gassläcksystem, punktskyddsystem och detektorer.

Har du upptäckt ett fel i ditt släcksystem?

Kontakta:
[email protected]

08-500 052 23