Skumsläcksystem

Effektiv släckmetod för bränder i brandfarliga vätskor och material där vatten varken är lämpligt eller effektivt att använda.

Effektivt skydd mot brandfarliga vätskor

Skum släcker brand effektivt genom att kyla och separera vilket förhindrar att brännbara vätskor förångas och blandas med syret i luften.

Skumsläcksystem används för att skydda risker med brännbara vätskor så som petroleumprodukter och polära lösningsmedel. Beroende på typ av systemlösning kan skumsläcksystem hantera både två- och tredimensionella bränder.

Vi hjälper dig med

Design

Våra släcksystem är unikt framtagna och anpassade till kundens miljö och behov. Vi följer gällande regelverk och rekommendationer.

Projektering

Vi förbereder och planerar installation av släckssystemet efter tillverkarens anvisningar och kundens önskemål.

Installation

Våra certifierade installatörer utför kvalitetssäkrade installationer, som använder godkända material, för ett högkvalitativt resultat.

Helhetslösningar inom skumsläck utan PFAS

Vi jobbar med helhetslösningar inom skumsläck och har lång erfarenhet och kunskap kring det som behövs för att skapa effektiva system som använder skumvätskor utan PFOS, PFOA och PFAS.

Vi utför nyinstallation av skumsystem inom alla industrisegment och riskområden. Vi tillhandahåller även rådgivning, design, projektering, installation och service.

Utfasning av skumvätskor som innehåller PFAS

Vi jobbar med utfasning och utbyte av skumvätskor och system som innehåller PFOS, PFOA och PFAS. Dessa syntetiska kemikalier används i bla. brandskum för sina ojle- och vattenavvisande egenskaper. De är svåra att bryta ner och sprids lätt i miljön, vilket innebär stora risker för människors och miljön.

PFOS och PFOA är identifierade som särskilt farliga och är därför idag förbjudna, så kallade SVHC-ämnen. De finns upptagna på Kandidatförteckningen enligt regler i Reach-förordningen. 

Vi arbetar med en helhetslösning där vi byter ut skumvätskan, tvättar systemet vid behov och tar hand om kontaminerat material enligt gällande regelverk och dess gränsvärden.

Vi rådger gärna, kontakta oss för mer information. 

Utfasning av skumvätskor som innehåller PFAS

Vi jobbar med utfasning och utbyte av skumvätskor och system som innehåller PFAS – såsom PFOS och PFOA. Dessa syntetiska kemikalier används i bland annat brandskum för sina olje- och vattenavvisande egenskaper. De är svåra att bryta ner och sprids lätt i miljön, vilket innebär stora risker för människors och miljön.

Vi garanterar nedbrytning av samtliga hälsofarliga ämnen som tillhör gruppen PFAS i alla typer av brandskydd – rent, korrekt och effektivt.

Service & underhåll

Vi hjälper dig med service och underhåll av ditt släcksystem genom regelbundna och schemalagda besök för att förebygga eventuella driftstörningar.

Oskar Agernäs

Projektsäljare skumsystem

Tel: 0701-72 99 90
E-post: [email protected]

Har du upptäckt ett fel i ditt släcksystem?

Kontakta:
[email protected]

08-500 052 23