Vattenkanoner

När det behövs mycket vatten på kort tid är våra vattenkanoner det som behövs. Kontakta oss för mer info gällande våra vattenkanoner.

Service & underhåll

Vi hjälper dig med service och underhåll av ditt släcksystem genom regelbundna och schemalagda besök för att förebygga eventuella driftstörningar.

Roger Sjöborg

Försäljning, släcksystem

Tel: 0735-19 56 04
E-post: roger.sjoborg@bstab.com

Har du upptäckt ett fel i ditt släcksystem?

Kontakta:
service@bstab.com

08-500 052 23