Gassläcksystem

Systemet som släcker bränder i miljöer som inte tål vatten.

Skydda utan vatten

Vissa miljöer som behöver skyddas mot brand är känsliga för eller kan inte släckas med vatten. Det kan exempelvis handla om serverrum, datahallar eller maskinrum på fartyg. 

En traditionell vattensprinkleranläggning är inte lämplig i dessa miljöer och istället behöver man använda gas som släckmedel. 

Vi hjälper dig med

Design

Våra släcksystem är unikt framtagna och anpassade till kundens miljö och behov. Designen följer gällande regelverk SBF 500.

Projektering

Vi förbereder och planerar installation av släckssystemet efter tillverkarens anvisningar och kundens önskemål.

Installation

Våra certifierade installatörer utför kvalitetssäkrade installationer, som använder godkända material, för ett högkvalitativt resultat.

Säkerställ driften

Vi använder både Inertgas och Novec 1230. Gaserna leder inte elektricitet och lämnar heller inga restprodukter, vilket innebär att de är lämpliga för exempelvis serverrum där aktiv drift ska pågå så länge som möjligt. 

Vår personal har lång erfarenhet inom området och kan hjälpa till under hela processen.

Ladda ner produktblad

Service & underhåll

Vi hjälper dig med service och underhåll av ditt släcksystem genom regelbundna och schemalagda besök för att förebygga eventuella driftstörningar.

Vanliga frågor och svar om gassläcksystem

Nej det är inte farligt, men vi rekommenderar att du hittar närmaste nödutgång.

Kontakta oss så hjälper vi dig med påfyllning av systemet.

De rum som inte är lämpliga för vatten och andra känsliga miljöer där rum och inredning kan skadas av vatten. Det kan exempelvis vara serverrum, ställverksrum och datahallar.

Roger Sjöborg

Försäljning, släcksystem

Tel: 0735-19 56 04
E-post: [email protected]

Släcksystem för alla behov och miljöer

Oavsett miljö har vi ett släcksystem som passar just dina behov. Läs mer om våra gassläcksystem, punktskyddssystem och detektorer.

Har du upptäckt ett fel i ditt släcksystem?

Kontakta:
[email protected]

08-500 052 23