Du visar för närvarande Thermo Fisher

Thermo Fisher

Thermo Fisher är en stor läkemedelsindustri i Uppsala där befintliga byggnader innehåller kontor, labb, lager, teknikrum m.m. Vi har gjort ett stort inventeringsarbete på plats och sedan projekterat handlingar för granskning hos FM Global. FM Global är kundens försäkringsbolag och hela projekteringen är utförd i enlighet med FM Globals datablad och föreskrifter.