Du visar för närvarande Norra tornen

Norra tornen

Det är med stolthet och glädje BST Brandskyddsteamet AB och BST Teknik AB i samverkan fick uppdraget att utföra projektering och installation av sprinkleranläggningen inom Norra Tornen med Oscar Properties som beställare och byggherre.

Norra tornen är två stycken höga bostadsrättshus vid Torsplan i Stockholm, Helix och Innovationen. I Helix är det 102 lägenheter och Innovationen 178 lägenheter med allt från två till fem rum. Den spektakulära arkitekturen och husens höjd utgör ett nytt landmärke inom Stockholms stad. I uppdraget ingick det att utföra full projektering samt installera tryckhöjande pumpanläggning, stigarledningar för räddningstjänsten och cirka 4000 sprinkler.

Affärsansvarig för projektet var Johan Sjögren och ansvarig för projekteringen Jonathan Eriksson. Ansvarig på plats för produktionen var Lars Melin.