Du visar för närvarande Klaratunneln

Klaratunneln

BST är stolt leverantör för service och underhåll av sprinkleranläggning i Klaratunneln.

Klaratunneln har en viktig roll för att knyta ihop transporter från Stockholms stads norra och sydliga delar och för att få bort biltrafik från gatunätet i innerstaden. Tunneln innebär att det därmed skapas mer utrymme för gång, cykel och kollektivtrafik i centrala staden.

Beställare är Stockholms stad, trafikkontoret.