Du visar för närvarande Karsuddens sjukhem

Karsuddens sjukhem

Regionsjukhuset Karsudden är beläget utanför Katrineholm och är landets största rättspsykiatriska vårdenhet. Skanskas uppdrag omfattade cirka 9 000 kvm nyproduktion samt 4 000 kvm ombyggnad. På sjukhuset vårdas främst patienter dömda till rättspsykiatrisk vård. Det är ett ansvarskrävande uppdrag och en stor utmaning att bedriva god och säker tvångsvård. Den rättspsykiatriska vården ska vara allsidig och kunskapsbaserad samt rättssäker både ur patientens och samhällets perspektiv. 

BST Brandskyddsteamet Mitt AB fick det stora förtroendet att utrusta sjukhemmet med vattensprinkler. Uppdraget omfattade även vattenkälla bestående av 650 m³ vattentank och en helt ny pumpanläggning. Inom varje vårdblock installerades det egna sprinklerlarmventiler som övervakar sprinklersystemet. P.g.a. de vårdbehov som patienterna kräver installerades det in s.k. Raven Institutions Sprinkler i alla miljöer där patienter vistas. BST Brandskyddsteamet Mitt AB ansvarade även för gassläcksystem inom nya data/serverrum på sjukhemmet. 

Bild & text från Landstinget Sörmland, SKANSKA & BST Brandskyddsteamet AB