Du visar för närvarande Getingmidjan

Getingmidjan

Järnvägssträckan mellan Stockholm centralstation och Stockholm Södra, även kallad Getingmidjan, genomgår en gedigen upprustning. Upprustningen är nödvändig för att säkerställa pålitliga och hållbara transporter på en lång sikt.

BSTs uppdrag var att installera Brandskyddssystemet ovan spår 5-6. Brandskyddssystemets huvudsakliga syfte är att förhindra brandspridning vid eventuell tågbrand till de överliggande byggnaderna. I projektet installerades ca 750st sprinkler.

Systemet är utfört som ett torrörssystem om 5 sektioner, och styrs med motorventiler som aktiveras genom en fysisk knapptryckning alternativt aktiverat samplingssystem.