Du visar för närvarande GE Health Care

GE Health Care

Vi levererade bygghandlingar för en utförande entreprenad som omfattade en nybyggnation utav en ny HFA Fabrik. Fabriken hanterar mycket brandfarlig vätska och kraven från FM är då att samtliga sprinklerhuvuden inom brandcellen skall kunna aktiveras och leverera erforderligt flöde. Detta medför mycket stora krav på tryck och flöde i anläggningen och totalt är anläggningen dimensionerad för att runt 150 sprinkler skall aktiveras. 

Parallellt med detta har vi arbetat med projekteringen utav åtgärder som krävs inom GE:s kanske viktigaste byggnad för att den sprinkleranläggningen skall uppfylla det nya kraven som FM Global ställer på GE. Här uppgraderades befintligt system med flera sprinklerhuvuden samtidigt som vattentätheten ökades mot vad man ursprungligen projekterade den för. 

Vi har haft ett mycket nära samarbete med FM Globals team i England och GE:s försäkringsrepresentanter i USA för att säkerställa korrekta och rimliga åtgärder. Samtliga åtgärder på sprinklersystemen inom dessa befintliga processhallar som är i drift utfördes under sommarstoppet på siten som varar 2 veckor. Sebastian Eriksson var ansvarig handläggare och Alexander Viiri konstruktör.