Du visar för närvarande Chopin i Huddinge

Chopin i Huddinge

BST Brandskyddsteamet AB har fick förtroendet att utföra sprinklerinstallationerna inom ett fantastiskt projekt ”Chopin” i Huddinge. Karolinska Universitetssjukhuset växer och utvecklas där LOCUM bygger en toppmodern tillbyggnad med operationsavdelning och röntgenavdelning till nuvarande Huddinge Sjukhus. Projektet är en del av de största satsningarna någonsin Stockholms län gjort på hälso- och sjukvård. Byggherre var LOCUM och BST Brandskyddsteamet AB beställare var Skanska Sverige AB. 

Byggnaden är 30’000 m2. I uppdraget ingick installation av stigarledningar för räddningstjänsten och ca 5’000 sprinkler med option på tryckhöjande pumpanläggning. Affärsansvarig för projektet var Johan Sjögren. Projektledare Ulf Gustavsson och lagbas Lars Melin. 

Vi är mycket stolta över att LOCUM och Skanska gett oss detta förtroende, det är ett bevis om att BST Brandskyddsteamet AB levererar en högkvalitativ slutprodukt. Vår nollvision om inga besiktningsanmärkningar och inga arbetsplatsrelaterade skador ger resultat, detta har vi nu bevisat i genomförandet av många projekt av denna komplexitet. Produktionsstart var november 2017 och hela projektet skall stå färdigt under våren 2019. 
Läs gärna mer om projektet på www.locum.se