Du visar för närvarande Äppelparken i Hallstahammar

Äppelparken i Hallstahammar

BST Brandskyddsteamet Mitt AB fick i uppdrag av PEAB att installera sprinkler inom boendet Äppelparken i Hallstahammar. Objektet avsåg nybyggnad av Äldrebostäder, med inriktning för personer med stort vårdbehov och ofta med någon demenssjukdom. Totalt för äldreboendet är det 100 stycken lägenheter fördelat på 10 avdelningar, alla med gemensamhetsutrymmen, avdelningskök, tvättstugor m.m. Installationen omfattade cirka 1 000 sprinkler och projektledare var Jesper Rasch.