Övrigt brandskydd

Brandskyddsprodukter för en helhet

Vi  hjälper företag, föreningar, myndigheter och organisationer med helheten inom brandskydd. Vi är nyckeln till alla förekommande brandskyddslösningar. Vi hjälper till att hitta bästa möjliga lösning både till ekonomi och insats för att klara kraven i BBR (Boverkets byggregler) samt LSO (Lag om skydd mot olyckor). Läs vidare  om våra brandskyddsprodukter och kontakta oss för att boka in en rådgivning. 

Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Ett helt digitalt systematiskt brandskyddsarbete

Brandgardiner

Säkerhet för stora öppna ytor

Brand & Utrymningslarm

Godkända anläggningar eller utrymningslarm

Brandgasventilation (Rökluckor)

För att snabbt kunna leda bort rökutveckling

Branddörrar

Stäng inne branden

Vattensprinkler

En kärnverksamhet inom BST

Släckanläggning restaurangkök

Förstärkt brandskydd i en utsatt arbetsmiljö

Brandtätning

Stoppa spridningen av branden

Skyltar

Informera din omgivning på ett korrekt sätt

Utrymningsplaner

Ska finnas på alla kontor och i samtliga fastigheter

Nödbelysning

Vad händer i nödsituation om du är fast i ditt källarförråd när strömmen går?

Brandsläckare

För alla ändamål och olika typer av bränder

Första hjälpen produkter

Rätt utrustning när olyckan är framme

Hjärtstartare

Rädda liv med installation och utbildning inkluderat

Branddörrstängning

Installation av säkra system som fungerar till era befintliga eller nya branddörrar

Utbildning

Vi erbjuder marknadens bästa utbildningar inom brandskydd

Låssmedstjänster

Säkra lås som även fungerar i en nödsituation

Service, årlig översyn

Försäkra er om att ert brandskydd fungerar som det ska när det behövs