Du visar för närvarande Sprinklersystem inom Solna United

Sprinklersystem inom Solna United

BST Brandskyddsteamet AB har valts som installatör av sprinklersystemen inom Solna United, Tygeln 2, ett nybyggnadsprojekt av ett kontorshus på Gårdsvägen i Solna. BSTs Beställare är Skanska Sverige AB. Byggherre är Skanska Fastigheter AB.

I projektet installeras 8500 sprinkler samt en tryckhöjande pumpanläggning. Den totala nybyggnationsytan är ca 55.000 m2. Affärsansvarig hos BST är Johan Sjögren, Projektledare är Ulf Gustavsson och ansvarig på plats är Stefan Andersson. Installationerna påbörjas i början av april 2018 och skall stå färdigställt under hösten 2019.

”Vi på BST känner oss hedrade och stolta över att få fortsatt förtroende av en återkommande och så fin kund som Skanska, vi har samsyn gällande arbetssätt, säkerhet och kvalitet där BSTs mål är Noll arbetsrelaterade olyckor, Noll besiktningsanmärkningar och nöjd kund. Tillsammans skall vi bygga ett fantastiskt hus”