Du visar för närvarande Hägerneholmsskolan Täby

Hägerneholmsskolan Täby

Ny skola och idrottshall i Täby under uppförande under 2018. Skol- och förskolebyggnaden uppgår till totalt ca 9 600 m² fördelade på 2 – 4 våningar. Förskolan kommer inrymma 110 barn och skolan 600 elever i årkurs F – 6. Till skolbyggnaden kommer också en skolgård byggas, anpassad för såväl förskolan som skolan. Idrottshallen byggs i två plan med en total yta på ca 3 200 m² och läktare som rymmer 500 åskådare. Dessutom kommer en 5 – manna konstgräsplan att anläggas. 

BST Installerar ca 1000 sprinkler i projektet. Produktion på plats beräknas till april 2018. BST:s beställare är Arcona AB.