Specialsläck

Släcksystem för känsliga miljöer

Vi erbjuder projektering, design och installation av kompletta systemlösningar med både Inertgas och Novec 1230. Släcksystem med gas skyddar rum och egendom genom snabb och ren brandsläckning. Systemen installeras ofta i känsliga miljöer där ett driftstopp innebär stora konsekvenser för verksamheten. Det kan gälla exempelvis stora datahallar, mindre serverrum, teknikrum och maskinrum.

Vår personal har lång erfarenhet inom området och kan hjälpa till under hela processen från systemval till driftsättning. Vi agerar gärna bollplank tidigt i processen. Med en snabbt växande serviceorganisation erbjuder BST rikstäckande service på alla typer av gassläckanläggningar.

Thomas Öberg

thomas.oberg@bstab.com

Ansvarig Specialsläck