Projektering och installation av Brandskyddssystem inom Life Science- Kv Princeton

Projektering och installation av Brandskyddssystem inom Life Science- Kv Princeton

  • Inläggskategori:Uppdrag

BST har fått förtroendet att utföra projektering och installation av sprinklersystemen inom Life Science- Kv Princeton i Solna. En nybyggnation av 11 våningar kontorshus. BST’s beställare är MVB Öst AB. Byggherre är Scandinavian Life Science AB och hyresgäst är SLL. I projektet ingår projektering och installation av Bashus dvs. sprinklercentral, schakt och allmän ytor, Option är avtalad om tryckhöjande pumpanläggning samt hyresgästanpassning i 11 kontorsplan. Den totala byggnationsytan är 27.000 m2 och ca 3400 sprinkler installeras. Entreprenaden påbörjas under andra kvartalet 2019 och skall stå fullt färdig i december 2020.