Du visar för närvarande Kv Rosenbad

Kv Rosenbad

  • Inläggskategori:Uppdrag

Det är med stolthet och glädje vi idag kan presentera att BST Brandskyddsteamet AB slutit avtal med Statens Fastighetsverk om att förse Kv. Rosenbad med Vattensprinkler.
Byggnaden är blåmärkt av Stadsmuseet i Stockholm vilket innebär att bebyggelsen bedöms ha synnerligen höga kulturhistoriska värden.

Projektet är beläget i innerstadsmiljö och har höga kulturhistoriska värden som sätter höga krav på oss både vad gäller installationsteknik och arbetsberedning. Vi har goda erfarenheter av arbete i trång innerstadsmiljö och att nu få arbeta med detta känns väldigt inspirerande. Genom renoveringen ska Regeringskansliet som hyresgäst erbjudas funktionella, säkra, energieffektiva, representativa och flexibla lokaler. Ett annat viktigt mål för Statens fastighetsverk är att säkerställa en rationell drift och en bra framtida förvaltning. De åtgärder som nu genomförs ska ha ett 20 till 30 år långt perspektiv.

Projektet omfattar installation av ca 4600 sprinkler samt tryckhöjande pumpanläggning. Projektet utförs i generalentreprenadform och påbörjas under sommaren och skall stå klart under våren 2021.

Ombud för projektet är Martin Svensson, Projektledare Ulf Gustavsson och Lagbas Lars Melin.