Du visar för närvarande Installation av Brandskyddssystemen inom Campus Albano Hus 2 & 4

Installation av Brandskyddssystemen inom Campus Albano Hus 2 & 4

  • Inläggskategori:Uppdrag

På BST är vi extra stolta över att ha valts som installatör av brandskyddssystemen på Campus Albano. Det blir ett vetenskapligt nav som knyter ihop universitetsstaden Stockholm och bildar ett hållbart Campus med utbildningsmiljöer för över 15.000 studenter och forskare.

BST har sedan tidigare uppdraget att utföra Brandskyddsinstallationer inom projektet Albano Hus 3 med samma beställare och byggherre som projektet hus 2&4.

Campus Albano hus 2&4 är ett nybyggnadsprojekt av två hus innehållande kontors och utbildningsmiljöer. Entreprenadform är utförandeentreprenad, BST’s beställare är Skanska Sverige AB. Byggherre är Akademiska Hus AB. I projektet installeras 8500 sprinkler, tryckhöjande pumpanläggning samt stigarledningar för räddningstjänsten. Den totala nybyggnationsytan är ca 70.000 m2. Installationerna påbörjas i början av 2019 och skall stå färdigställt oktober 2021.

”Vi på BST är mycket stolta att få vara involverade i ett så viktigt projekt som Campus Albano som gör så positiv skillnad och starkt bidrar till utvecklingen av vårt samhälle. BST’s fina samarbete med Skanska och Akademiska Hus fortsätter där vi har samsyn gällande arbetssätt, säkerhet och kvalitet där BST’s mål är bra arbetsmiljö, bra projektekonomi, noll arbetsrelaterade olyckor, noll besiktningsanmärkningar och nöjd kund. Tillsammans skall vi bygga 2 fantastiska hus”

Läs gärna mer om projektet på www.akademiskahus.se