You are currently viewing BST på uppdrag i BRF Kalkonen

BST på uppdrag i BRF Kalkonen

  • Inläggskategori:Uppdrag

BST blev nyligen färdiga med arbetet att installera branddörrar i bostadsrättsföreningen Kalkonen på Kungsholmen. Detta är ett projekt i flera delar som innefattar brandskyddshöjande åtgärder i en av Stockholms äldsta och största bostadsrättsförening invid Thorildsplan. Den första delen omfattade installation av cirka 40 branddörrar i samtliga byggnaders källare. Arbetet har sedan fortsatt med fler brandskyddshöjande åtgärder såsom brandtätning och utrymningsvägar. Projektet fortgår i ett långsiktigt samarbete med bostadsrättsföreningen.

Vi vill tacka vår beställare BRF Kalkonen för förtroendet.