You are currently viewing BST-gruppens nordiska satsning tar ytterligare ett steg med förvärv av danska Flindtholt
Från vänster: Andy Poulsen, Jégwan Kaaber och Henrik Flindtholt på Flindtholt ApS.

BST-gruppens nordiska satsning tar ytterligare ett steg med förvärv av danska Flindtholt

  • Inläggskategori:Förvärv

BST-gruppen fortsätter sin nordiska expansion och förvärvar nu sprinklerinstallatören Flindtholt – en marknadsledande aktör inom främst installation och service av sprinklersystem i Danmark. Förvärvet stärker gruppens ambition att bli en full nordisk brandskyddsspecialist.

Flindtholt är ett av Danmarks ledande företag inom installation och service av framför allt sprinklersystem och bildar nu BST-gruppens plattform i Danmark. Bolaget grundades 2016 och har sedan dess vuxit avsevärt. Idag utgörs Flindtholt av 63 medarbetare med verksamhet i hela Danmark. I bolaget finns en egenutvecklad produkt för fjärruppkoppling av sprinklersystem under varumärket Teqview.

– Vi på Flindtholt ser fram mot att bli en del av BST-gruppen och ser stora möjligheter till synergier inom flera områden. Eftersom vi redan samarbetat i flera stora projekt känner vi oss trygga med att vi har samsyn i hur arbetet ska bedrivas och att kulturerna stämmer väl, menar Andy Poulsen, VD Flindtholt ApS.

Flindtholt kommer fortsätta bedrivas under det egna väletablerade varumärket och i samma organisation som tidigare. Även Teqview kommer leva vidare i sitt varumärke och i egen organisation. För BST-gruppen innebär förvärvet ett stort steg mot att bli en full nordisk aktör.

– Vi har fört dialoger med Flindtholt under en längre tid och har lärt känna bolaget och dess ledning vilket gör det extra glädjande att nu genomföra förvärvet. Jag är övertygad om att Flindtholt kommer passa mycket bra in i BST-gruppen och utgör, tillsammans med finska Paloff som blev en del av gruppen tidigare i år, en tydlig bas för vår fortsatta nordiska expansion. Teqview-produkten är ett spännande tillskott där vi får tillgång till en egen produkt för uppkopplade sprinklersystem, säger Peter Bühler, VD BST-gruppen.

Förvärvet av Flindtholt är en viktig pusselbit i gruppens fortsatta expansionsresa till att bli en full nordisk brandskyddsspecialist med redan etablerade plattformar i Sverige, Finland och nu även Danmark.

Läs med om Flindtholt och Teqview här; flindtholt.dk, teqview.dk

Vill du veta mer om förvärvet? Vänligen kontakta:

Peter Bühler, VD BST-gruppen
Mail: peter.buhler@bstab.com
Tele: +46 760-010 151

Andy Poulsen, VD Flindholt
Mail: ap@flindholt.dk
Tele: +45 3036 7112