You are currently viewing BST-gruppen förstärker konsultsidan med förvärv av Brandkonsulten AB

BST-gruppen förstärker konsultsidan med förvärv av Brandkonsulten AB

  • Inläggskategori:Förvärv

Brandkonsulten AB är ett mycket välrenommerat brandkonsultföretag som vuxit sig starka på flera marknader i Sverige med kontor i Stockholm, Göteborg, Norrköping och Umeå. Bolaget grundades av Kjell Fallqvist 1990 och har utvecklats till en marknadsledande aktör som aktivt driver utvecklingen av brandkonsulttjänster framåt. Uppdragen som bland annat innefattar brandskyddsprojektering, rådgivning och utbildningar utförs åt ofta återkommande kunder inom många olika sektorer. Brandkonsulten AB blir en självständig enhet inom BST-gruppen och utgör tillsammans med Convise och Nordiska Brand en växande konsultdel med över 100 medarbetare.  

”Brandkonsulten, med sitt starka varumärke och många framstående konsulter, förstärker kraftigt BST-gruppens värdekedja med tjänster i tidiga skeden. Genom åren har Brandkonsulten bevisat sin ledande position och attraktionskraft bland såväl medarbetare som kunder. Vi avser låta Brandkonsulten fortsätta sin fina utveckling av organisation och det välkända varumärket som en oberoende del i vår struktur.”

Ledningen BST-gruppen