You are currently viewing BST förvärvar Power Heat:s sprinklerverksamheter

BST förvärvar Power Heat:s sprinklerverksamheter

  • Inläggskategori:Förvärv

Power Heat Sprinkler är en nationell aktör inom sprinkler med både installations- och serviceverksamhet och har tills nu varit del av den större koncernen Power Heat. Företaget bedriver sin huvudsakliga verksamhet i södra och västra Sverige med kontor i Malmö och Göteborg. Power Heat Sprinkler och BST kommer på så sätt att komplettera varandra väl geografiskt men har även liknande företagskulturer, lokalt förankrade hos kunder och medarbetare. Power Heat Sprinkler har i dagsläget drygt 40 montörer och 13 tjänstemän.

”Vi är mycket glada att vi lyckats få till denna affär och knyta till oss många kompetenta och duktiga medarbetare samtidigt som vi även får tillgång till en fin projekt- och servicebas. Förvärvet av Power Heat Sprinkler stärker ytterligare BST:s position i Sverige som den marknadsledande sprinkleraktören.”

Ledningen BST AB