You are currently viewing BST förvärvar Bricon AB – förstärker konsultsidan ytterligare
Från vänster: Peter Bühler och Magnus Åkerlind

BST förvärvar Bricon AB – förstärker konsultsidan ytterligare

  • Inläggskategori:Förvärv

BST- gruppen förvärvar brand- och riskkonsultbolaget Bricon AB. I och med förvärvet utökar BST sitt erbjudande avseende konsulttjänster och stärker sin position på marknaden inom brandskydd och riskhantering ytterligare.

Bricon AB är en väl ansedd leverantör av konsulttjänster inom brandskydd och riskhantering.  Företaget erbjuder bland annat rådgivning avseende byggnadstekniskt brandskydd, brandfarlig vara, tunnelsäkerhet och Sevesolagstiftningen. Bolaget grundades 2013 och har sedan dess vuxit på flera geografiska marknader. Idag finns Bricon i Stockholm, Sundsvall, Härnösand, Umeå, Malmö, Lund och Helsingborg. Företaget har närmare 40 medarbetare och goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Bricon kommer vidare att utgöra en oberoende del av BST-gruppens växande familj av konsultföretag.

– Vi är väldigt glada för den här affären. Bricon är ett synnerligen framgångsrikt företag och mycket uppskattat bland såväl kunder som medarbetare, berättar BST-gruppens vd Peter Bühler.

Nyligen förvärvade BST även Brandkonsulten AB. De båda affärerna stärker BST:s växande konsultdel, samtidigt ska det som gjort respektive bolag framgångsrikt vårdas.

– Bricon kommer att fortsätta arbeta oförändrat under sitt  varumärke och i sin befintliga organisation, på samma sätt som våra övriga konsultbolag. Vi är övertygade om att det är viktigt att våra bolag behåller sina framgångsrika arbetssätt och ges möjlighet att, med vårt stöd, fortsätta utveckla sina verksamheter på egen hand, säger Peter Bühler.

För Bricons ledning och vd Magnus Åkerlind har löftet om att bevara företagets unika identitet varit en förutsättning för förvärvet. Samtidigt innebär affären nya möjligheter.

– Bricon har varit en framgångssaga sedan dag ett och med BST i ryggen har vi alla förutsättningar att lyfta verksamheten ytterligare. Vi kan utvecklas, arbeta långsiktigt och samtidigt skapa trygghet för såväl våra medarbetare som för våra kunder, säger Magnus Åkerlind.

Läs mer om affären och Bricon här

Kontakt

Peter Bühler, VD BST- gruppen
peter.buhler@bstab.com
076- 001 01 51

Magnus Åkerlind, VD Bricon
magnus.akerlind@bricon.se
070- 635 26 11