You are currently viewing BST förvärvar 100% av Swe Sprinkler AB

BST förvärvar 100% av Swe Sprinkler AB

  • Inläggskategori:Förvärv

Swe Sprinkler, med sin bas i Norrköping, är ett entreprenadföretag inom installation och service av sprinklersystem. Swe Sprinkler är ett lokalt bolag med nationella kunder, vilka ofta är återkommande fastighetsägare och byggföretag. Swe Sprinkler har en mycket väl upparbetad servicebas med fasta service- & underhållsavtal. Bolaget har idag 20 mycket kompetenta tekniker och 4 tjänstemän och har genom åren byggt ett välskött bolag med många återkommande kunder. Swe Sprinkler arbetar vidare på samma sätt som tidigare och bildar en filial till BST i Norrköping där nuvarande ledning fortsätter och sköta det dagliga arbetet.

”Förvärvet av Swe Sprinkler passar väl in i vår förvärvs- och tillväxtstrategi då vi kompletterar vår projektportfölj främst inom lager och logistikcentra inom östra delen av Sverige samtidigt som vi stärker vår position inom service- & underhållssektorn. Ledningen inom Swe Sprinkler och BST har samsyn i hur bolag skall skötas genom lokalt engagemang, kvalitet i det som utförs, medarbetare som trivs och utvecklas samt nöjda kunder. I våra affärer och dagliga arbete står alltid medarbetare och kunderna i fokus. Vi fortsätter vårt arbete med att vara det lilla lokala företaget med det stora företagets kapacitet och kompetens. Vi välkomnar Swe Sprinkler in i vår Brandskyddsfamilj och ser fram emot en fint framtida samarbete”

Ledningen BST AB