Du visar för närvarande BST expanderar och etablerar nytt kontor i Karlstad

BST expanderar och etablerar nytt kontor i Karlstad

  • Inläggskategori:Etablering

BST befinner sig i en spännande expansionsfas och med en ökande efterfrågan på sina tjänster har BST beslutat att etablera ett nytt kontor i Karlstad, vilket kommer att möjliggöra närmare lokal närvaro och bättre service för kunderna i regionen.

BST är välkänt för sina omfattande brandskyddstjänster och kommer att erbjuda samma höga kvalitet och expertis från sitt nya kontor i Karlstad. Man planerar därför även att rekrytera personal i både Örebro och Karlstad för att stärka sin kapacitet och fortsätta erbjuda högkvalitativa tjänster, inklusive entreprenad, gas-, skum- och vattensläckning samt heltäckande brandskydd.

”Det här är på alla sätt ett jätteroligt steg för vår verksamhet”, säger Fredrik Lindell, VD, BST West. ”Vi har planerat den här etableringen i flera år och det är med glädje som vi nu äntligen genomför vår expansion i Karlstadsregionen.”

BST:s beslut att expandera och etablera sig i Karlstad är en del av den övergripande strategin för tillväxt och utveckling. Genom att närma sig sina kunder geografiskt kan BST erbjuda snabbare och effektivare service, samtidigt som de bygger starka och långvariga relationer. Med sitt växande näringsliv och industriella sektor utgör Karlstadsregionen också en betydande marknadspotential för företaget.

Med Karlstad som utgångspunkt för det nya kontoret når man även närliggande städer, såsom Örebro, Västerås och Jönköping samt även Oslo i grannlandet Norge.

Den starka tillväxtresan för BST-gruppen har varit påtaglig den senaste tiden, där man i kombination av intern tillökning tillsammans med förvärv expanderar verksamheten i hela Norden.

”Vi är stolta över BST:s förmåga att växa organiskt samtidigt som vi har förvärvat andra bolag under den senaste tiden. Det finns en särskild styrka i vårt företag som attraherar människor. Tillsammans strävar vi efter att kunna erbjuda brandskydd av världsklass i ännu större utsträckning i hela landet. Expansionen och etableringen av det nya kontoret i Karlstad är ett viktigt steg i den riktningen.”, avslutar Erik Olsson, COO BST.