You are currently viewing Brand & Riskanalys blir en del av BST-gruppen

Brand & Riskanalys blir en del av BST-gruppen

  • Inläggskategori:Förvärv

Brand & Riskanalys – Aspegren Widlind AB är ett renodlat brandkonsultföretag med mycket god förankring i framför allt sydöstra Sverige. Bolaget, som varit verksamt sedan 1995, erbjuder tjänster inom bland annat byggnadstekniskt brand­skydd, riskhantering, analytisk dimensionering och systematiskt brandskyddsarbete. Idag är man 20 medarbetare fördelade på kontor i Kalmar, Växjö och Karlskrona. Brand & Riskanalys kommer, likt BST-gruppens övriga konsultbolag, även fortsättningsvis arbeta självständigt under eget varumärke och i befintlig organisation.

– Brand & Riskanalys passar bra in i vår fortsatta strategi att förstärka konsultverksamheterna och bidrar med mycket god lokal förankring, samtidigt som BST-gruppen förstärks med flera väletablerade brandingenjörer. Vi är övertygade om att det är viktigt att bolaget behåller sitt arbetssätt och ges möjlighet att fortsätta utveckla sin verksamhet på samma framgångsrika sätt som tidigare, säger Peter Bühler.

Läs mer om Brand & Riskanalys här


För mer information kontakta:

Peter Bühler
Vd BST-gruppen
peter.buhler@bstab.com
0760-01 01 51

Ingemar Aspegren
Vd Brand & Riskanalys
ingemar@brandrisk.se
0705-42 70 45