Trygg leverantör

SBSC certifierad koncern

BST Brandskyddsteamet AB arbetar med kvalitetssystem inom sprinkler som motsvarar ISO 9001 med processer, checklistor och uppföljning. Vårt utarbetade program för miljöledning motsvarar ISO 14001

Godkänd anläggarfirma av Svensk Brand-
och Säkerhetscertifiering AB (SBSC)

BST Brandskyddsteamet AB och BST Mitt AB  är godkänd anläggarfirma av SBSC (Klicka för att se certifikat)
BST Brandskyddsteamet AB
BST Brandskyddsteamet Mitt AB
BST Brandskyddsteamet Södra AB

Våra behöriga ingenjörer är: (Klicka för att se certifikat)
Peter Bühler
Martina Haraldsson

Miljöansvar

Miljöansvar genomsyrar hela BST:s verksamhet, från val av leverantörer till deponering av avfall. Alla leverantörer ska ha ett miljöledningssystem och helst vara certifierade enligt ISO. Vi använder bara material som är godkända enligt Sunda Hus byggvarubedömning. När ett projekt är avslutat tar vi hand om allt material så resurseffektivt som möjligt. Det som inte kan återanvändas lämnas alltid för kvalitetssäkrad deponering.